021-28423015
021-28423015

متد تنظیم تاریخ در JavaScript

متد های تنظیم تاریخ به شما امکان می دهد مقادیر تاریخ (سال ها، ماه ها، روزها، دقیقه ها، ثانیه ها، میلی ثانیه) برای یک شی تاریخ تنظیم کنید.

متد های تنظیم تاریخ

متد تنظیم تاریخ برای تنظیم بخشی از تاریخ استفاده می شود:

متد
شرح
setDate()
روز را به صورت یک عدد تنظیم کنید (1-31)
setFullYear()
سال را تنظیم کنید (به صورت اختیاری ماه و روز)
setHours()
ساعت را تنظیم کنید (0-23)
setMilliseconds()
میلی ثانیه (0-999) را تنظیم کنید
setMinutes()
تنظیم دقیقه (0-59)
setMonth()
ماه (0-11) را تنظیم کنید
setSeconds()
ثانیه (0-59) را تنظیم کنید
setTime()
تنظیم زمان (میلی ثانیه از ژانویه 1، 1970)

متد setFullYear()

روش setFullYear () یک شی تاریخ را تعیین می کند. در این مثال تا سال 2020:

متدsetFullYear()
 <script>
var d = new Date();
d.setFullYear(2020);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script> 
مشاهده مثال

روش setFullYear () می تواند به صورت اختیاری ماه و روز را تنظیم کند:

متدsetFullYear() اختیاری
 <script>
var d = new Date();
d.setFullYear(2020, 11, 3);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script> 
مشاهده مثال

متد setMonth()

روش setMonth ()یک شی تاریخ به ماه را تعیین می کند (0-11):

متد setMonth()
 <script>
var d = new Date();
d.setMonth(11);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script> 
مشاهده مثال

متد setDate()

روش setDate ()یک شی داده را به روز تعیین می کند (1-31):

متد setDate()
 <script>
var d = new Date();
d.setDate(20);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;

</script> 
مشاهده مثال

روش setDate () همچنین می تواند برای اضافه کردن روز به تاریخ مورد استفاده قرار گیرد:

متدsetDate()- روز
 <script>

var d = new Date();
d.setDate(d.getDate() + 50);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;

</script> 
مشاهده مثال

نکته: در صورت اضافه کردن روزها، ماه یا سال را تغییر می کند، تغییرات به صورت خودکار توسط شی Date انجام می شود.

متد setHours()

روش setHours () ساعتهای یک شی تاریخ را تعیین می کند (0-23):

متد setHours()
 <script>

var d = new Date();
d.setHours(22);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script> 
مشاهده مثال

متد setMinutes()

روش setMinutes ()یک شی تاریخ به دقیقه را تعیین می کند (0-59):

متد setMinutes()
 <script>
var d = new Date();
d.setMinutes(30);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script> 
مشاهده مثال

متد setSeconds()

روش setSeconds () ثانیه های یک شی داده را تعیین می کند (0-59):

متد setSeconds()
 <script>
var d = new Date();
d.setSeconds(30);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script> 
مشاهده مثال

مقایسه تاریخ ها

داده ها به راحتی قابل مقایسه می باشند.
مثال زیر، تاریخ امروز را با 14 ژانویه 2100 مقایسه می کند:

مقایسه تاریخ
var today, someday, text;
today = new Date();
someday = new Date();
someday.setFullYear(2100, 0, 14);

if (someday > today) {
    text = "Today is before January 14, 2100.";
} else {
    text = "Today is after January 14, 2100.";
}
document.getElementById("demo").innerHTML = text;
مشاهده مثال

نکته: جاوا اسکریپت تعداد ماهها از 0 تا 11 است. ژانویه 0 است. دسامبر 11 است.


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط