021-28423015
021-28423015

دریافت متد های تاریخ در JavaScript

این روش ها می توانند برای دریافت اطلاعات از یک شی تاریخ استفاده شوند:

متد
شرح
getFullYear()
سال به عنوان یک شماره چهار رقمی (yyyy)
getMonth()
ماه را به صورت یک عدد (0-11) دریافت کنید
getDate()
روز را به عنوان یک شماره (1-31) دریافت کنید
getHours()
ساعت دریافت کنید (0-23)
getMinutes()
دقیقه (0-59) را دریافت کنید
getSeconds()
دریافت دوم (0-59)
getMilliseconds()
دریافت میلی ثانیه (0-999)
getTime()
دریافت زمان (میلی ثانیه از اول ژانویه 1970)
getDay()
روز هفته به عنوان یک عدد (0-6)

متد getTime()

روش getTime () تعداد میلی ثانیه از اول ژانویه 1970 باز می گردد:

متد getTime()
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getTime();
مشاهده مثال

 متد getFullYear()

روش getFullYear () یک تاریخ به عنوان یک شماره چهار رقمی را به دست می آورد:

متد getFullYear()
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getFullYear();
مشاهده مثال

متد getMonth()

روش getMonth ()یک تاریخ را به عنوان یک عدد (0-11) میفرستد

متد getMonth()
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMonth();
مشاهده مثال

نکته: در جاوا اسکریپت، ماه اول (ژانویه) ماه شماره 0 است، بنابراین ماه دسامبر ماه شماره 11 را بازگرداند.

شما می توانید یک آرایه از نام ها استفاده کنید و getMonth () برای بازگشت ماه به عنوان یک نام به کار ببرید.

آرایه در getMonth()
var d = new Date();
var months = ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"];
document.getElementById("demo").innerHTML = months[d.getMonth()];
مشاهده مثال

متد getDate()

روش getDate ()یک تاریخ را به عنوان یک شماره (1-31) باز می گرداند:

متد getDate()
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getDate();
مشاهده مثال

متد getHours()

روش getHours ()یک تاریخ به عنوان یک عدد (0-23) را باز می کند:

متد getHours()
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getHours();
مشاهده مثال

متد  getMinutes()

روش getMinutes ()یک تاریخ به عنوان یک عدد (0-59) را باز می کند:

متد getMinutes()
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMinutes();
مشاهده مثال

متد getSeconds()

روش getSeconds () یک تاریخ به عنوان یک عدد (0-59) را باز می کند:

متد getSeconds()
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getSeconds();
مشاهده مثال

متد getMilliseconds()

روش getMilliseconds ()یک تاریخ را به عنوان یک عدد (0-999) باز می کند:

متد getMilliseconds()
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMilliseconds();
مشاهده مثال

متد getDay()

روش getDay ()یک روز را به عنوان یک عدد (0-6) باز می کند:

متد getDay()
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getDay();
مشاهده مثال

در جاوا اسکریپت، اولین روز هفته (0) به معنای "یکشنبه" است، حتی اگر برخی از کشورها در جهان روز اول هفته را "دوشنبه" انتخاب کنند.

شما می توانید یک آرایه از نام ها استفاده کنید و getDay () برای بازگشت روز هفته به عنوان یک نام کاربرد دارد.

روز تاریخ
var d = new Date();
var days = ["Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"];
document.getElementById("demo").innerHTML = days[d.getDay()];
مشاهده مثال

متد تاریخ UTC

روش های تاریخ UTC برای کار با تاریخ UTC (تاریخ های منطقه زمانی جهانی) استفاده می شود:

متد
شرح
getUTCDate()
همانند getDate ()، اما تاریخ UTC را برمی گرداند
getUTCDay()
مانند getDay ()، اما روز UTC را برمی گرداند
getUTCFullYear()
همانند getFullYear ()، اما UTC سال را باز می کند
getUTCHours()
همانند getHours ()، اما ساعت UTC را برمی گرداند
getUTCMilliseconds()
همانطور که getMilliseconds ()، اما مقدار میلی ثانیه را به UTC برمی گرداند
getUTCMinutes()
همانند getMinutes ()، اما دقیقه های UTC را برمی گرداند
getUTCMonth()
همانند getMonth ()، اما ماه UTC را برمی گرداند
getUTCSeconds()
همانطور که getSeconds () است، اما UTC ثانیه را برمی گرداند

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط