021-28423015
021-28423015

قالب تاریخ در JavaScript

ورودی تاریخ JavaScript

به طور کلی 3 نوع فرمت های ورودی تاریخ جاوا اسکریپت وجود دارد:

نوع
مثال
ISO Date
"2015-03-25" (The International Standard)
Short Date
"03/25/2015"
Long Date
"Mar 25 2015" or "25 Mar 2015"

نکته: قالب ISO مطابق استاندارد سختگیرانه ای در جاوا اسکریپت است.

فرمت های دیگر به خوبی تعریف نشده اند و ممکن است برای مرورگر خاص باشند.

خروجی تاریخ JavaScript

مستقل از فرمت ورودی، جاوا اسکریپت (به طور پیش فرض) تاریخ خروجی را در فرمت رشته متن نمایش می دهد:

Wed Mar 25 2015 04:30:00 GMT+0430 (Iran Daylight Time)

تاریخ های ISO در JavaScript

ISO 8601 استاندارد بین المللی برای نمایش تاریخ و زمان است.
دستورالعمل ISO 8601 (YYYY-MM-DD) نیز فرمت جاوااسکریپت است:

تاریخ کامل
 var d = new Date("2015-03-25"); 
مشاهده مثال

نکته: تاریخ محاسبه مربوط به منطقه زمانی شما خواهد بود.
با توجه به منطقه زمانی شما، نتیجه بالا در بین 24 مارس و 25 مارس متفاوت خواهد بود.

تاریخ ISO (سال و ماه)

تاریخ های ISO را می توان بدون مشخص کردن روزاستفاده کرد (YYYY-MM):

تاریخ iso (سال و ماه)
var d = new Date("2015-03");
مشاهده مثال

نکته: مناطق زمانی می توانند نتایج بین دو فوریه 28 تا 01 مارس را تغییر دهند.

تاریخ های ISO (فقط سال)

تاریخ های ISO را می توان بدون ماه و روز (YYYY) نوشته شود:

تاریخ iso (سال)
var d = new Date("2015");
مشاهده مثال

مناطق زمانی می توانند در نتیجه بالا بین 31 دسامبر 2014 تا 2015 ژانویه 1 تغییر کنند.

تاریخ های ISO (تاریخ-زمان)

تاریخ ایزو را می توان با ساعت، دقیقه و ثانیه اضافه کرد (YYYY-MM-DDTHH: MM: SSZ):

تاریخ iso (تاریخ و زمان)
var d = new Date("2015-03-25T12:00:00Z");
مشاهده مثال

زمان UTC با حرف بزرگ Z تعریف شده است.
اگر میخواهید زمان را نسبت به UTC تغییر دهید، Z را حذف کنید و + HH: MM یا -HH: MM را جایگزین کنید:

تاریخ iso (تاریخ و زمان)
 var d = new Date("2015-03-25T12:00:00-06:30"); 
مشاهده مثال

زمان جهانی هماهنگ شده) همان GMT است (گرینویچ زمان متوسط).

رد کردن T یا Z در یک رشته تاریخ زمان می تواند نتایج مختلفی در مرورگر مختلف داشته باشد.

محدوده های زمانی

هنگام تنظیم تاریخ، بدون مشخص کردن منطقه زمانی، جاوا اسکریپت از منطقه زمانی مرورگر استفاده می کند.
هنگام گرفتن تاریخ، بدون تعیین منطقه زمانی، نتیجه به منطقه زمانی مرورگر تبدیل می شود.
به عبارت دیگر: اگر یک تاریخ / زمان در GMT (گرینویچ زمان متوسط) ایجاد شود، اگر کاربر از مرکز ایالات متحده مرور کند، تاریخ / زمان به CDT (Central Daylight Time ایالات متحده) تبدیل می شود.

تاریخ کوتاه جاوا اسکریپت

تاریخ های کوتاه با نحو "MM / DD / YYYY" نوشته شده است:

تاریخ کوتاه
var d = new Date("03/25/2015"); 
مشاهده مثال

هشدار!

در برخی از مرورگرها، ماهها یا روزها بدون صفر پیشین ممکن است یک خطا ایجاد کند:

var d = new Date("2015-3-25");

رفتار "YYYY / MM / DD" نامشخص است.
برخی از مرورگرها سعی خواهند کرد فرمت را حدس بزنند. برخی از NaN بازگشت.

var d = new Date("2015/03/25");

رفتار "DD-MM-YYYY" نیز نامشخص است.
برخی از مرورگرها سعی خواهند کرد فرمت را حدس بزنند. برخی از NaN بازگشت.

var d = new Date("25-03-2015");

تاریخ طولانی جاوا اسکریپت

تاریخ های طولانی اغلب با نحو «MMM DD YYYY» نوشته شده است:

تاریخ طولانی
var d = new Date("Mar 25 2015");
مشاهده مثال

ماه و روز می تواند در هر جهت باشد:

جابجایی ماه و روز
var d = new Date("25 Mar 2015");
مشاهده مثال

و ماه می تواند به طور کامل (ژانویه) یا به اختصار (ژانویه) نوشته شود:

نوشتن نام ماه به صورت کامل
var d = new Date("January 25 2015");
مشاهده مثال

نوشتن نام ماه به صورت مخفف
var d = new Date("Jan 25 2015");
مشاهده مثال

کاماها نادیده گرفته می شوند ، حساس به محتوا:

حساس به حروف بزرگ
var d = new Date("JANUARY, 25, 2015");
مشاهده مثال

تاریخ ورود - تجزیه و تحلیل تاریخ

اگر یک رشته تاریخ معتبر دارید، می توانید از روش Date.parse () برای تبدیل آن به میلی ثانیه استفاده کنید.
Date.parse () تعداد میلی ثانیه بین تاریخ و تاریخ 1 ژانویه 1970 را نشان می دهد:

تاریخ ورود - تجزیه و تحلیل تاریخ
var msec = Date.parse("March 21, 2012");
document.getElementById("demo").innerHTML = msec;
مشاهده مثال

سپس می توانید از تعداد میلی ثانیه برای تبدیل آن به یک شی تاریخ استفاده کنید:

تبدیل به میلی ثانیه
var msec = Date.parse("March 21, 2012");
var d = new Date(msec);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط