021-28423015
021-28423015

شی تاریخ در JavaScript

شی تاریخ در JavaScript

شی تاریخ در JavaScript
 var d = new Date();
مشاهده مثال

خروجی تاریخ جاوا اسکریپت

به طور پیش فرض، جاوا اسکریپت از منطقه زمانی مرورگر استفاده می کند و یک تاریخ را به عنوان یک رشته متن کامل نمایش می دهد:
جمعه 21 آوریل 2018 09:48:29 GMT + 0430 (ایران نور روز)
شما بیشتر در مورد نحوه نمایش تاریخ ها، در درس بعدی یاد خواهید گرفت.

ایجاد اشیاء تاریخ

اشیای تاریخ با سازنده جدید Date () ایجاد می شوند.
4 راه برای ایجاد یک شی جدید تاریخ وجود دارد:

new Date()
new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds)
new Date(milliseconds)
new Date(date string)

new Date()

new Date() یک شی جدید داده با تاریخ و زمان فعلی ایجاد می کند:

new Date()
var d = new Date();
مشاهده مثال

new Date (سال، ماه، ...)

new Date (سال، ماه، ...) یک شی جدید تاریخ با یک تاریخ و زمان مشخص ایجاد می کند.
7 شماره سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه، و میلی ثانیه (در آن منظور) مشخص می شود:

تاریخ سال
 var d = new Date(2018, 11, 24, 10, 33, 30, 0); 
مشاهده مثال

نکته: جاوا اسکریپت تعداد ماهها از 0 تا 11 است. ژانویه 0 است. دسامبر 11 است.

6 اعداد مشخص سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه:

6 اعداد مشخص
 var d = new Date(2018, 11, 24, 10, 33, 30);
مشاهده مثال

5 شماره سال، ماه، روز، ساعت و دقیقه را مشخص می کند:

5 اعداد مشخص
 var d = new Date(2018, 11, 24, 10, 33);
مشاهده مثال

4 شماره سال، ماه، روز و ساعت را مشخص می کند:

4 اعداد مشخص
 var d = new Date(2018, 11, 24, 10);
مشاهده مثال

3 اعداد مشخص سال، ماه و روز:

3 اعداد مشخص
var d = new Date(2018, 11, 24);
مشاهده مثال

2 شماره سال و ماه مشخص می شود:

2 اعداد مشخص
 var d = new Date(2018, 11);
مشاهده مثال

شما نمیتوانید ماه را ترک کنید اگر شما تنها یک پارامتر را ارائه می کنید، آن را به عنوان میلی ثانیه برخورد می کنید.

1 اعداد مشخص
 var d = new Date(2018);
مشاهده مثال

قرن گذشته

سالهای یک و دو رقمی به عنوان 19xx تفسیر می شود:

قرن گذشته
 var d = new Date(99, 11, 24);
مشاهده مثال

قرن گذشته
 var d = new Date(9, 11, 24);
مشاهده مثال

new Date(dateString)

new Date(dateString) یک شیء تاریخ جدید را از یک رشته تاریخ ایجاد می کند:

new Date(dateString)
 var d = new Date("October 13, 2014 11:13:00"); 
مشاهده مثال

داده های جاوا اسکریپت به صورت میلی ثانیه است

از تاریخ ژانویه 01، 1970، ساعت 00:00:00 UTC (زمان جهانی هماهنگ شده)، جاوااسکریپت به عنوان تعداد میلی ثانیه از تاریخ به طول می انجامد.

نکته: زمان صفر 01 ژانویه 1970 00:00:00 UTC.

اکنون زمان آن است: 1524291081150 میلی ثانیه بعد از 01 ژانویه 1970

new Date(میلی ثانیه)

new Date(میلی ثانیه) یک شیء تاریخ جدید را به عنوان زمان صفر به میلی ثانیه ایجاد می کند:

new Date(میلی ثانیه)
 var d = new Date(0); 
مشاهده مثال

01 ژانویه 1970 علاوه بر 100 000 000 000 میلی ثانیه، حدود 03 مارس 1973 است:

03 مارس 1973
 var d = new Date(100000000000); 
مشاهده مثال

01 ژانویه 1970، منهای 100 000 000 000 میلی ثانیه در حدود 31 اکتبر 1966 است:

31 اکتبر 1966
 var d = new Date(-100000000000); 
مشاهده مثال

new Date()
 var d = new Date(86400000); 
مشاهده مثال

نکته: یک روز (24 ساعت) 86 400 000 میلی ثانیه است.

متد تاریخ

هنگامی که یک شی Date ایجاد می شود، تعدادی از روش ها به شما اجازه می دهد بر روی آن عملی انجام دهید.
روش های تاریخ به شما امکان می دهد که سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه و میلی ثانیه از اشیاء تاریخ را با استفاده از زمان محلی یا UTC (جهانی یا GMT) تنظیم کنید.

نگته: روش های تاریخ و مناطق زمانی در فصل های بعدی پوشش داده می شود.

نمایش تاریخ ها

جاوا اسکریپت (به طور پیش فرض) تاریخ خروجی را در فرمت رشته متن کامل می کند:

نمایش تاریخ
 Wed Mar 25 2015 04:30:00 GMT+0430 (Iran Daylight Time) 
مشاهده مثال

وقتی یک شیء تاریخی را در HTML نمایش می دهید، به طور خودکار به یک رشته با روش toString () تبدیل می شود.

تبدیل tostring()
d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.toString();
مشاهده مثال

روش toUTCString () یک تاریخ را به یک رشته UTC تبدیل می کند (یک استاندارد نمایش تاریخ).

متد toUTCString()
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.toUTCString();
مشاهده مثال

روش toDateString () یک تاریخ را به فرمت قابل خواندن تبدیل می کند:

متدtoDateString()
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.toDateString();
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط