021-28423015
021-28423015

متدهای آرایه در JavaScript

تبدیل آرایه ها به رشته ها

روش جاوا اسکریپت toString () یک آرایه را به یک رشته از مقادیر آرایه ای (با کاما جدا شده) تبدیل می کند.

تبدیل آرایه به رشته
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
document.getElementById("demo").innerHTML = fruits.toString();
مشاهده مثال

متد join () همچنین تمام عناصر آرایه را به یک رشته متصل می کند.
این درست مثل toString () عمل می کند، اما علاوه بر این شما می توانید جداکننده را مشخص کنید:

join()
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
document.getElementById("demo").innerHTML = fruits.join(" * ");
مشاهده مثال

پرش و فشار دادن

وقتی با آرایه ها کار می کنید، عناصر را حذف کنید و عناصر جدید را اضافه کنید.
این چیزی است که ظاهری و فشار دادن است:
آیتم های ظاهر شده از یک آرایه یا فشار دادن آیتم ها به آرایه صورت میگیرد

ظاهر شدن

روش pop () آخرین عنصر را از آرایه حذف می کند:

pop()
 var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.pop();       // Removes the last element ("Mango") from fruits 
مشاهده مثال

روش pop () مقداری را که "ظاهر شد" باز می گرداند:

popped out
 var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
var x = fruits.pop();   // the value of x is "Mango" 
مشاهده مثال

فشار دادن

روش push () یک عنصر جدید را به آرایه اضافه می کند (در انتها):

فشار دادن دکمه
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.push("Kiwi");    // Adds a new element ("Kiwi") to fruits 
مشاهده مثال

روش push () طول آرایه جدید را باز می کند:

push()
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
var x = fruits.push("Kiwi");  // the value of x is 5 
مشاهده مثال

 

عناصر متحرک

جابجایی معادل ظاهر شدن است، کار بر روی عنصر اول به جای آخرین.
روش shift () اولین عنصر آرایه را حذف می کند و تمام عناصر دیگر را به یک شاخص پایین تر تغییر می دهد.

shift()

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.shift();      // Removes the first element "Banana" from fruits 
مشاهده مثال

متد shift () رشته ای را که تغییر داده شده باز می کند:

shifted out
 var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.shift();       // Returns "Banana" 
مشاهده مثال

روش unshift () یک عنصر جدید را به یک آرایه (در ابتدا) اضافه می کند و عناصر قدیمی را غیرفعال می کند:

unshift()
 var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.unshift("Lemon");  // Adds a new element "Lemon" to fruits 
مشاهده مثال

روش unshift () طول آرایه جدید را باز می کند.

طول unshift()
 var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.unshift("Lemon");  // Returns 5 
مشاهده مثال

تغییر عناصر

عناصر آرایه با استفاده از شماره فهرست آنها قابل دسترسی هستند:

نکته: عناصر آرایه با 0. شروع می شوند [0] اولین عنصر آرایه است، [1] دوم است، [2] سوم است ...

تغییر عنصر
 var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits[0] = "Kiwi";    // Changes the first element of fruits to "Kiwi" 
مشاهده مثال

طول یک راه آسان برای اضافه کردن یک عنصر جدید به یک آرایه فراهم می کند:

آرایه جدید برای تغییر
 var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits[fruits.length] = "Kiwi";     // Appends "Kiwi" to fruit 
مشاهده مثال

حذف عناصر

از آنجا که جاوا اسکریپت آرایه ها هستند، عناصر می توانند با استفاده از عملگر جاوا اسکریپت حذف شوند:

حذف عناصر
 var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
delete fruits[0];      // Changes the first element in fruits to undefined 
مشاهده مثال

یکپارچه سازی آرایه

روش splice () می تواند برای اضافه کردن آیتم های جدید به یک آرایه استفاده شود:

برش آرایه
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.splice(2, 0, "Lemon", "Kiwi");
مشاهده مثال

پارامتر اول (2) موقعیتی را که عناصر جدید باید اضافه شود ((spliced in)) تعریف می کند.
پارامتر دوم (0) چند عنصر را حذف می کند.
بقیه پارامترها  ("Lemon" , "Kiwi") عناصر جدید را اضافه می کنند.

با استفاده از splice () برای حذف عناصر

با تنظیم پارامتر هوشمند، شما می توانید از splice () برای حذف عناصر بدون ترک "holes" در آرایه استفاده کنید:

حذف آرایه
 var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.splice(0, 1);    // Removes the first element of fruits 
مشاهده مثال

اولین پارامتر (0) موقعیتی را که عناصر جدید باید اضافه شود ((spliced in)) تعریف می کند.
پارامتر دوم (1) تعریف می کند که چند عنصر باید حذف شود.
بقیه پارامترها حذف می شوند. عناصر جدید اضافه نخواهند شد.

ادغام (ترکیب کردن) آرایه ها

روش concat () آرایه جدیدی با ترکیب (ترکیب کردن) آرایه های موجود ایجاد می کند:

ادغام آرایه
var myGirls = ["Cecilie", "Lone"];
var myBoys = ["Emil", "Tobias", "Linus"];
var myChildren = myGirls.concat(myBoys);   // Concatenates (joins) myGirls and myBoys
مشاهده مثال

روش concat () آرایه های موجود را تغییر نمی دهد. این همیشه یک آرایه جدید را بازگرداند.

روش concat () می تواند هر تعداد استدلال آرایه را انجام دهد:

ادغام سه آرایه
var arr1 = ["Cecilie", "Lone"];
var arr2 = ["Emil", "Tobias", "Linus"];
var arr3 = ["Robin", "Morgan"];
var myChildren = arr1.concat(arr2, arr3);   // Concatenates arr1 with arr2 and arr3 
مشاهده مثال

روش concat () همچنین می تواند مقادیر را به عنوان آرگومان ها بگذارد:

ادغام آرایه با مقدار
var arr1 = ["Cecilie", "Lone"];
var myChildren = arr1.concat(["Emil", "Tobias", "Linus"]); 
مشاهده مثال

برش یک آرایه

slice() یک تکه آرایه را به یک آرایه جدید برمی گرداند.
این مثال یک بخش از آرایه را از عنصر آرایه 1 ("Orange") برمی دارد:

برش یک آرایه
var fruits = ["Banana", "Orange", "Lemon", "Apple", "Mango"];
var citrus = fruits.slice(1);
مشاهده مثال

روش slice() یک آرایه جدید ایجاد می کند. این عناصر را از آرایه منبع حذف نمی کند.

این مثال یک قسمت از آرایه را از عنصر آرایه 3 ("Apple") برمی دارد:

حذف و اصافه کردن یک ارایه
var fruits = ["Banana", "Orange", "Lemon", "Apple", "Mango"];
var citrus = fruits.slice(3);
مشاهده مثال

روش slice()می تواند دو استدلال مانند تکه (1، 3) را انجام دهد.
روش سپس عناصر را از استدلال شروع و تا (اما نه از جمله) آرگومان پایان انتخاب می کند.

برش آرایه
var fruits = ["Banana", "Orange", "Lemon", "Apple", "Mango"];
var citrus = fruits.slice(1, 3);
مشاهده مثال

اگر پارامتر انتهای حذف شده باشد، مانند مثالهای اول، روش slice() از بقیه آرایه برش می گیرد.

برش آرایه
var fruits = ["Banana", "Orange", "Lemon", "Apple", "Mango"];
var citrus = fruits.slice(2);
مشاهده مثال

 

toString() خودکار

جاوا اسکریپت به طور خودکار یک آرایه را به یک رشته جدا شده با کاما تبدیل می کند زمانی که یک مقدار ابتدایی انتظار می رود.
این همیشه زمانی است که شما سعی می کنید خروجی یک آرایه را ایجاد کنید.
این دو نمونه نتیجه ی مشابهی خواهند داشت.

toString() خودکار
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
document.getElementById("demo").innerHTML = fruits.toString();
مشاهده مثال

تبدیل خودکار
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
document.getElementById("demo").innerHTML = fruits;
مشاهده مثال

نکته: تمام اشیاء جاوا اسکریپت به روش toString () می باشند.

پیدا کردن حداکثر و حداقل مقدار در یک آرایه

هیچ توابع درونی برای پیدا کردن بالاترین یا کمترین مقدار در یک آرایه جاوا اسکریپت وجود ندارد.
شما خواهید آموخت که چگونه این مشکل را در فصل بعدی این آموزش حل کنید.

مرتب سازی آرایه ها

مرتب سازی آرایه ها در فصل بعدی این آموزش پوشش داده می شود.


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط