021-28423015
021-28423015

رشته JavaScript

رشته های جاوا اسکریپتی برای ذخیره و دستکاری متن استفاده می شود.

رشته JavaScript

یک رشته جاوا اسکریپت صفر و یا بیشتر از یک حرف در داخل نقل قول نوشته شده است.

رشته JavaScript
var x = "John Doe";
مشاهده مثال

شما می توانید از یک یا دو نقل قول استفاده کنید:

کوتیشن رشته
 var carname = "Volvo XC60"; // Double quotes
var carname = 'Volvo XC60'; // Single quotes 
مشاهده مثال

شما می توانید نقل قول ها را در داخل یک رشته استفاده کنید، تا زمانی که آنها با نقل قول های دیگر رشته مطابقت نداشته باشند:

کوتیشن داخل رشته
var answer = "It's alright";
var answer = "He is called 'Johnny'";
var answer = 'He is called "Johnny"';
مشاهده مثال

طول رشته

طول رشته
var txt = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
var sln = txt.length; 
مشاهده مثال

کاراکتر های ویژه

از آنجا که رشته ها باید در داخل نقل قول نوشته شوند، جاوا اسکریپت این رشته را اشتباه درک می کند:

var x = "We are the so-called "Vikings" from the north.";

رشته به " We are the so-called" فطعه قطعه می شود.

راه حل برای جلوگیری از این مشکل، استفاده از کاراکتر backslash  (\)است

کاراکتر backslash (\) کاراکترهای خاص را به کاراکترهای رشته تبدیل می کند

Code
Result
Description
\'
'
Single quote
\"
"
Double quote
\\
\
Backslash

دنبال  \ "نقل قول دوگانه را در یک رشته وارد می کند:

بکسلش \
var x = "We are the so-called \"Vikings\" from the north."; 
مشاهده مثال

دنباله \ 'نقل قول یک در یک رشته را وارد می کند:

بکسلش \ داخل کوتیشن
var x = 'It\'s alright.';
مشاهده مثال

دنباله \\ را در یک رشته وارد می کند:

دو کوتیشن
var x = "The character \\ is called backslash.";
مشاهده مثال

شش دنباله دیگر در جاوا اسکریپت معتبر هستند:

Code
Result
\b
Backspace
\f
Form Feed
\n
New Line
\r
Carriage Return
\t
Horizontal Tabulator
\v
Vertical Tabulator

شکستن خطوط کد طولانی

برای بهتر خواندن، برنامه نویسان اغلب دوست دارند از کد بیش از 80 کاراکتر اجتناب کنند.
اگر یک دستور جاوا اسکریپت در یک خط قرار ندهد، بهترین مکان برای شکستن پ پس از یک اپراتور می باشد.

شکستن خط
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Hello Dolly!"; 
مشاهده مثال

شما همچنین می توانید یک خط کد را در یک رشته متنی با یک backslash جدا کنید:

شکستن خط رشته
document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello \
Dolly!";
مشاهده مثال

یک روش امن برای شکستن رشته، استفاده از رشته است:

شکستن رشته
document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello " +
"Dolly!";
مشاهده مثال

شما نمیتوانید یک خط کد را با یک backslash  قطع  کنید:

بکسلش در رشته
document.getElementById("demo").innerHTML = \
"Hello Dolly!";
مشاهده مثال

رشته ها می توانند اشیاء باشند

به طور معمول، رشته های جاوا اسکریپتی ارزشهای اولیه هستند که از رشته ایجاد شده است:

var firstName = "John";

اما رشته ها همچنین می توانند به عنوان اشیایی با کلمه کلیدی جدید تعریف شوند.

var firstName = new String("John");

رشته شی
 var x = "John";
var y = new String("John");

// typeof x will return string
// typeof y will return object 
مشاهده مثال

نکته: رشته ها را به عنوان اشیاء ایجاد نکنید. سرعت اجرای سرعت را کاهش می دهد.
کلید واژه جدید کد را پیچیده می کند. این می تواند نتایجی غیر منتظره ای ایجاد کند:

هنگام استفاده از اپراتور ==، رشته های برابر هستند:

== رشته
 var x = "John";       
var y = new String("John");

// (x == y) is true because x and y have equal values 
مشاهده مثال

هنگام استفاده از اپراتور ===، رشته های برابر نیستند، زیرا اپراتور === انتظار دارد که برابری در هر دو نوع و مقدار باشد.

اپراتور ===
 var x = "John";       
var y = new String("John");

// (x === y) is false because x and y have different types (string and object) 
مشاهده مثال

یا حتی بدتر اشیا را نمی توان مقایسه کرد

مقایسه اشیا
var x = new String("John");       
var y = new String("John");

// (x == y) is false because x and y are different objects
مشاهده مثال

مقایسه اشیا
var x = new String("John");       
var y = new String("John");

// (x === y) is false because x and y are different objects
مشاهده مثال

توجه داشته باشید که تفاوت بین (x == y) و (x === y).
مقایسه دو جاوا اسکریپت همیشه اشتباه برگشت می دهد.


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط