021-28423015
021-28423015

شی در JavaScript

اشیاء، خواص و روش های واقعی زندگی

در زندگی واقعی یک ماشین جسم است.

ماشین دارای ویژگی هایی مانند وزن و رنگ و روش هایی مانند شروع و توقف است:

همه اتومبیل ها دارای ویژگی های مشابه هستند، اما ارزش اموال ماشین به ماشین متفاوت است.

همه ماشین ها همان روش ها را دارند، اما این روش ها در زمان های مختلف انجام می شود.

شی در JavaScript

شما قبلا یاد گرفته اید که متغیرهای جاوا اسکریپت برای محتویات داده ها هستند.
این کد یک مقدار ساده (Fiat) را به یک متغیر به نام car اختصاص می دهد:

شی در JavaScript
var car = "Fiat";
مشاهده مثال

 

اشیاء متغیر هستند. اما اشیا می توانند مقدار زیادی داشته باشند.

این کد مقادیر زیادی (Fiat ، 500، سفید) را به یک متغیر با نام ماشین اختصاص می دهد:

چند مقدار در شی
var car = {type:"Fiat", model:"500", color:"white"};
مشاهده مثال

مقادیر به عنوان نام نوشته می شود:

خواص شی

نام: ارزش جفت (در اشیاء جاوا اسکریپت) خواص نامیده می شوند.

var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};
Property
Property Value
firstName
John
lastName
Doe
age
50
eyeColor
blue

روشهای شی

روش ها اقداماتی هستند که می توانند بر روی اشیا انجام شوند.

روش ها در خواص به عنوان تعاریف تابع ذخیره می شوند.

Property
Property Value
firstName
John
lastName
Doe
age
50
eyeColor
blue
fullName
function() {return this.firstName + " " + this.lastName;}

اشیاء جاوا اسکریپت ظروف برای مقادیر به نام خواص یا روش ها هستند.

تعریف شی

شما تعریف (و ایجاد) میکنید یک شیء جاوا اسکریپت با یک شیء واقعی:

ایجاد یک شی
 var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};
مشاهده مثال

فضاهای و خطوط شکسته مهم نیستند. تعریف شیء می تواند چندین خط را بگذارد:

چند خطی در شی
var person = {
    firstName:"John",
    lastName:"Doe",
    age:50,
    eyeColor:"blue"
};
مشاهده مثال

دسترسی به خواص شیء

شما می توانید دو نوع به شیوه خواص دسترسی داشته باشید:

objectName.propertyName

یا

objectName["propertyName"]

دسترسی به خواص شی
person.lastName;
مشاهده مثال

 

دسترسی به خواص شی
person["lastName"];
مشاهده مثال

دسترسی به روش شیء

به روش شیء با نحو زیر دسترسی می یابید:

objectName.methodName()

دسترسی به روش شی
name = person.fullName();
مشاهده مثال

اگر به یک روش بدون استفاده از () دسترسی پیدا کردید، تعریف تابع را باز می گرداند:

دسترسی به روش شی
name = person.fullName;
مشاهده مثال

رشته ها، اعداد، و بولین ها را به عنوان اشیا اعلام نکنید!

هنگامی که یک متغیر جاوا اسکریپت با کلمه کلیدی "new" اعلام می شود، متغیر به عنوان یک شی ایجاد می شود:

var x = new String(); // Declares x as a String object
var y = new Number(); // Declares y as a Number object
var z = new Boolean(); // Declares z as a Boolean object

اجتناب از اشیاء String، Number، و Boolean. آنها کد شما را پیچیده تر می کنند و سرعت اجرای آن را کاهش می دهند.


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط