021-28423015
021-28423015

اپراتورهای تخصیص JavaScript

اپراتورهای تخصیص برای متغیرهای جاوا اسکریپت مقدار را تعیین می کنند

Operator
Example
Same As
=
x = y
x = y
+=
x += y
x = x + y
-=
x -= y
x = x - y
*=
x *= y
x = x * y
/=
x /= y
x = x / y
%=
x %= y
x = x % y
<<=
x <<= y
x = x << y
>>=
x >>= y
x = x >> y
>>>=
x >>>= y
x = x >>> y
&=
x &= y
x = x & y
^=
x ^= y
x = x ^ y
|=
x |= y
x = x | y
**=
x **= y
x = x ** y

نمونه های تخصیص

عملگر انتساب = یک مقدار را به یک متغیر اختصاص می دهد.

اپراتور مساوی
var x = 10; 
مشاهده مثال

عملگر + = یک مقدار را به یک متغیر اضافه می کند.

اپراتور
var x = 10;
x += 5; 
مشاهده مثال

عملگر انتساب - = یک مقدار از یک متغیر را حذف می کند.

اپراتور -=
var x = 10;
x -= 5; 
مشاهده مثال

عملگر انتساب * = یک متغیر را ضرب می کند.

اپراتور
var x = 10;
x *= 5; 
مشاهده مثال

تخصیص / = یک متغیر را تقسیم می کند.

اپراتور /=
var x = 10;
x /= 5; 
مشاهده مثال

عملگر٪ = یک باقی مانده را به یک متغیر اختصاص می دهد.

اپراتور
var x = 10;
x %= 5; 
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط