021-28423015
021-28423015

ساختار JavaScript

ساختار جاوا اسکریپت مجموعه قوانینی است که چگونه برنامه های جاوااسکریپت ایجاد می شوند:

var x, y; // How to declare variables
x = 5; y = 6; // How to assign values
z = x + y; // How to compute values

مقادیر JavaScript

ساختار جاوا اسکریپت دو نوع ارزش را تعریف می کند: مقادیر ثابت و مقادیر متغیر.
مقادیر ثابت به نام لفظی هستند. مقادیر متغیر متغیر نامیده می شوند.

لفظ JavaScript

مهمترین مقررات برای نوشتن مقادیر ثابت عبارتند از:
اعداد با یا بدون عدد decimals نوشته می شوند.

لفظ JavaScript
10.50

1001
مشاهده مثال

رشته ها متن هستند که در دو یا چند نقل قول نوشته شده اند:

رشته جاوا اسکریپت
"John Doe"

'John Doe'
مشاهده مثال

متغیرهای JavaScript

در یک زبان برنامه نویسی متغیرها برای ذخیره داده ها استفاده می شوند.
جاوا اسکریپت با استفاده از کلید واژه var برای اعلام متغیرها.
علامت برابر برای تعیین مقادیر به متغیرها استفاده می شود.
در این مثال،  x به عنوان یک متغیر تعریف شده است. سپس، x مقدار (داده شده) مقدار 6 است

متغییر های JavaScript
var x;

x = 6; 
مشاهده مثال

 اپراتورهای JavaScript

جاوا اسکریپت از عملگرهای ریاضی (+ - * /) برای محاسبه مقادیر استفاده می کند:

اپراتورهای JavaScript
 (5 + 6) * 10
مشاهده مثال

جاوا اسکریپت از اپراتور تخصیص (=) برای اختصاص دادن مقادیر به متغیرها استفاده می کند:

اپراتور =
var x, y;
x = 5;
y = 6; 
مشاهده مثال

عبارات JavaScript

یک عبارت ترکیبی از مقادیر، متغیرها و اپراتورها است که به یک مقدار محاسبه می شود.
به عنوان مثال، 5 * 10 به 50 ارزیابی می شود.

عبارات
5 * 10
مشاهده مثال

عبارات همچنین می توانند شامل مقادیر متغیرباشند:

عبارات و متغیر
x * 10
مشاهده مثال

مقادیر ها می توانند از انواع مختلفی مانند اعداد و رشته ها باشد.

به عنوان مثال، " John " + "" + "Doe"، به "John Doe" ارزیابی می شود:

به اضافه و رشته
"John" + " " + "Doe"
مشاهده مثال

کلید واژه JavaScript

کلمات کلیدی جاوا اسکریپت برای شناسایی اقدامات مورد استفاده قرار می گیرند.

متغیر کلید به مرورگر برای ایجاد متغیرها می گوید:

کلیدواژه
var x, y;
x = 5 + 6;
y = x * 10;
مشاهده مثال

Comments در JavaScript

همه Comment های جاوا اسکریپت "اجرایی" نیستند.
Comment ها نادیده گرفته میشوند و اجرا نخواهند شد:

Comment
 var x = 5;   // I will be executed

// var x = 6;   I will NOT be executed 
مشاهده مثال

شناسه JavaScript

شناسه ها نام هستند
در جاوا اسکریپت، شناسه ها برای نام متغیر (و کلید واژه ها و توابع و برچسب ها) استفاده می شود.
قوانین برای نام های قانونی در اکثر زبان های برنامه نویسی بسیار مشابه هستند.
در جاوا اسکریپت، اولین کاراکتر باید یک حرف، یا زیر خط کش (_) یا علامت دلار ($) باشد.
کاراکترهای بعدی ممکن است حروف، ارقام، نشانه ها یا نشانه های دلار باشند.

حساس به حرف در JavaScript

تمام شناسه های جاوا اسکریپت حساس به حروف هستند.

متغیرهای LastName و Lastname، دو متغیر متفاوت هستند.

حساس به حروف
var lastname, lastName;
lastName = "Doe";
lastname = "Peterson";
مشاهده مثال

جاوا اسکریپت VAR یا Var را به عنوان کلید واژه var می شناسد

 

JavaScript و شتر

از لحاظ تاریخی، برنامه نویسان از روشهای مختلف پیوند چندین واژه به یک نام متغیر استفاده کرده اند:
خط ربط:
نام اول، نام خانوادگی، کارت استارت، بین شهر.

زیرمجموعه:

first_name، last_name، master_card، inter_city

مورد بالای شتر (پرونده پاسکال):

FirstName، LastName، MasterCard، InterCity.

مورد پایین شتر:

برنامه نویسان جاوا اسکریپت تمایل دارند از پرونده شتر استفاده کنند که با حرف کوچک شروع می شود.

firstName، lastName، masterCard، interCity.

مجموعه JavaScript

جاوا اسکریپت از مجموعه کاراکتر یونیکد استفاده می کند.

یونیکد تقریبا تمام شخصیت ها، علائم نقطه گذاری و نمادهای جهان را پوشش می دهد.

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط