021-28423015
021-28423015

متغیر های JavaScript

متغیرهای جاوا اسکریپت، ظروفی برای ذخیره داده ها هستند.
در این مثال، x، y و z متغیر هستند:

متغییر های JavaScript
var x = 5;
var y = 6;
var z = x + y;
مشاهده مثال

از مثال بالا می توانید انتظار داشته باشید:

x مقدار 5 را ذخیره می کند

y ارزش 6 را ذخیره می کند

z مقدار 11 را ذخیره می کند

شبیه جبر

در این مثال، قیمت 1، قیمت 2 و مجموع، متغیر هستند:

شبیه جبر
var price1 = 5;
var price2 = 6;
var total = price1 + price2;
مشاهده مثال

n برنامه نویسی، همانند جبر، از متغیرهای (مانند قیمت1) برای نگهداری ارزش ها استفاده می کنیم.
در برنامه نویسی، درست مثل جبر، از متغیرهای در عبارت ها استفاده می کنیم (کل = قیمت 1 + قیمت 2).
از مثال فوق، شما می توانید کل را به 11 محاسبه کنید.

شناسه جاوا اسکریپت

تمام متغیرهای جاوا اسکریپت باید با نام های منحصر به فرد شناسایی شوند.

این نام های منحصر به فرد شناسایی می شوند.

شناسه ها می توانند نام های کوتاه (مانند x و y) و یا نام های توصیفی (سن، مجموع،) باشد.

قواعد کلی برای ساخت نام برای متغیرها (شناسه های منحصر به فرد) عبارتند از:

  • نامها می توانند شامل حروف، ارقام، نشانه ها و نشانه های دلار باشند.
  •      نام ها باید با یک حرف آغاز شود
  •      نام نیز می تواند با $ و _ آغاز شود (اما ما در این آموزش استفاده نمی کنیم)
  •      نام حساس به حروف هستند (y و Y متغیرهای مختلف هستند)
  •      کلمات ذخیره شده (مانند کلمات کلیدی جاوا اسکریپت) نمیتوانند به عنوان نام استفاده شوند

نکته: شناسه های جاوا اسکریپت حساس به حروف هستند.

اپراتور تخصیص

در جاوا اسکریپت، علامت برابر (=) یک عملگر "انتساب" است، نه یک اپراتور "برابر با".
این متفاوت از جبر است. زیر در جبر معنی ندارد:

x = x + 5

با این حال، در جاوا اسکریپت، حس کامل دارد: مقدار x + 5 را به x اختصاص می دهد.
(این مقدار x + 5 را محاسبه می کند و نتیجه را به x منتقل می کند. مقدار x توسط 5 افزایش می یابد.)

نکته: عملگر "برابر" به مانند == در JavaScript نوشته شده است.

انواع داده های جاوا اسکریپت

متغیرهای جاوا اسکریپت می توانند اعداد مانند 100 و مقادیر متن مانند " "John Doe را نگه دارند.
در برنامه نویسی، مقادیر متن رشته های متن نامیده می شود.
جاوا اسکریپت می تواند انواع بسیاری از داده ها را اداره کند، اما در حال حاضر، فقط از اعداد و رشته ها پشتیبانی می کند.
رشته ها در داخل دو یا یک نقل قول نوشته شده اند. اعداد بدون نقل قول نوشته شده اند
اگر عدد را در نقل قول قرار دهید، آن را به عنوان یک رشته متن در نظر میگیرید.

انواع داده های جاوا اسکریپت
var pi = 3.14;
var person = "John Doe";
var answer = 'Yes I am!';
مشاهده مثال

اعلام (ایجاد) متغیرهای جاوا اسکریپت

ایجاد یک متغیر در جاوا اسکریپت به نام "declaration" یک متغیر است.
شما یک متغیر جاوا اسکریپت را با کلیدواژه var می نویسید:

var carName;

پس از اعلام، متغیر هیچ ارزش ندارد. (از لحاظ فنی، ارزش نامشخص دارد)
برای اختصاص یک مقدار به متغیر، از علامت برابر استفاده کنید:

carName = "Volvo";

شما همچنین می توانید یک مقدار را برای متغیر زمانی که آن را اعلام می کنید اختصاص دهید:

var carName = "Volvo";

در مثال زیر، ما یک متغیر به نام carName ایجاد می کنیم و مقدار "Volvo" را به آن اختصاص می دهیم.
سپس ما "خروجی" ارزش در داخل یک پارامتر HTML با  id="demo"نشان می دهیم.

اعلام (ایجاد) متغیرهای جاوا اسکریپت
 <p id="demo"></p>

<script>
var carName = "Volvo";
document.getElementById("demo").innerHTML = carName;
</script> 
مشاهده مثال

یک دستور برای متغییر ها

شما می توانید متغیرهای زیادی را در یک دستور اعلام کنید.
دستور را با var وارد کنید و متغیرها را با کاما جدا کنید:

یک دستور برای متغییر ها
 var person = "John Doe", carName = "Volvo", price = 200; 
مشاهده مثال

یک دستور می تواند خطوط چندگانه داشته باشد:

خطوط چندگانه
var person = "John Doe",
carName = "Volvo",
price = 200;
مشاهده مثال

مقدار= تعریف شده

در برنامه های کامپیوتری، اغلب متغیرها بدون مقدار مشخص می شوند. ارزش می تواند چیزی باشد که باید محاسبه شود یا چیزی که بعدا ارائه می شود مانند ورودی کاربر.
یک متغیر بدون مقدار اعلام شده، مقدار نامشخص دارد.
متغیر carName بعد از اجرای این عبارت، تعریف نشده است:

Value = undefined
var carName;
مشاهده مثال

اعلام مجدد متغیرهای جاوا اسکریپت

اگر مجددا یک متغیر جاوا اسکریپت را اعلام کنید، ارزش آن را از دست نخواهید داد.
carName متغیر بعد از اجرای این اظهارات، ارزش " Volvo " خواهد داشت:

اعلام مجدد متغیرها
var carName = "Volvo";
var carName;
مشاهده مثال

حساب ریاضی جاوا اسکریپت

همانند جبر، شما می توانید محاسبات را با متغیرهای جاوا اسکریپت انجام دهید، با استفاده از اپراتورها مانند = و +:

حساب ریاضی
var x = 5 + 2 + 3;
مشاهده مثال

شما همچنین می توانید رشته ها را اضافه کنید، اما رشته ها مختل خواهند شد:

اضافه کردن رشته
var x = "John" + " " + "Doe"; 
مشاهده مثال

امتحان کنید:

اعداد در رشته
var x = "5" + 2 + 3;
مشاهده مثال

 

اگر شما یک عدد را در نقل قول قرار دهید، بقیه اعداد به عنوان رشته ها تکرار می شوند و پیوست می شوند.

اکنون این را امتحان کنید:

رشته پس از اعداد
var x = 2 + 3 + "5";
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط