021-28423015
021-28423015

رویدادهای سرور-ارسال شده در HTML5

این رویداد اجازه می دهد به یک صفحه وب برای به روز رسانی از یک سرور اقدام کنید.

رویدادهای سرور-ارسال شده – پیام یک طرفه

یک رویداد ارسال شده توسط سرور زمانی است که یک صفحه وب به صورت خودکار به روزرسانی ها را از یک سرور دریافت می کند.

این روش قبلا هم ممکن بود ، اما صفحه وب باید بپرسید که آیا هر گونه به روز رسانی در دسترس است. با رویدادهای فرستاده شده توسط سرور، به روز رسانی ها به طور خودکار انجام می شوند.

مثالها: به روز رسانی فیس بوک / توییتر، به روز رسانی قیمت سهام، اخبار خبری، نتایج ورزشی، و غیره

پشتیبانی مرورگرها

اعداد در جدول اولین نسخه مرورگر را مشخص می کند که به طور کامل از رویداد ارسال شده توسط سرور پشتیبانی می کند.

HTML5 Server-Sent Events

دریافت اعلان های رویداد

شیء EventSource برای دریافت اعلانهای رویداد ارسال شده توسط سرور استفاده می شود:

دریافت اعلان های رویداد
var source = new EventSource("demo_sse.php");
source.onmessage = function(event) {
    document.getElementById("result").innerHTML += event.data + "
"; };
مشاهده مثال

توضیح مثال:

• یک شی جدید EventSource ایجاد کنید و نشانی اینترنتی صفحه ای را که به روزرسانی شده ارسال کنید (در این مثال "demo_sse.php")

• هر بار که به روز رسانی دریافت می شود، رویداد onmessage رخ می دهد

• هنگامی که یک رویداد در حال ارسال رخ می دهد، داده های دریافت شده را به عنصر با "id = " result قرار دهید

بررسی پشتیبانی از رویدادها

در مثال فوق، برخی از خطوط اضافی برای کنترل مرورگر برای رویدادهای ارسال شده سرور وجود دارد:

if(typeof(EventSource) !== "undefined") {
// Yes! Server-sent events support!
// Some code.....
} else {
// Sorry! No server-sent events support..
}

مثال کد بخش سرور

برای مثال در بالا برای کار، شما نیاز به سرور قادر به ارسال به روز رسانی داده ها (مانند PHP یا ASP).

نحوه ی جریان رویداد سرور ساده است. هدر "Content-Type" را به "text / event-stream" تنظیم کنید. اکنون می توانید ارسال جریان رویداد را شروع کنید.

کد در PHP (demo_sse.php):

header('Content-Type: text/event-stream');
header('Cache-Control: no-cache');
$time = date('r');
echo "data: The server time is: {$time}\n\n";
flush();
?>

کد در ASP (VB) (demo_sse.asp):

<%
Response.ContentType = "text/event-stream"
Response.Expires = -1
Response.Write("data: The server time is: " & now())
Response.Flush()
%>

توضیح کد:

• هدر "Content-Type" را به "متن / جریان رویداد" تنظیم کنید

• مشخص کنید که صفحه نباید کش شود

• داده ها را ارسال کنید (همیشه با "داده ها" شروع می شود)

• دادههای خروجی را به صفحه وب بگنجانید

شی EventSource

در مثال های بالا ما از رویداد onmessage برای دریافت پیام ها استفاده می کنیم. اما رویدادهای دیگر نیز موجود است:

رویداد
شرح
onopen
هنگامی که یک اتصال به سرور باز می شود
onmessage
هنگامی که پیام دریافت می شود
onerror
وقتی یک خطا رخ می دهد

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط