021-28423015
021-28423015

Drag و Drop در HTML5

Drag  و Drop یکی از ویژگی های متدوال است. این ویژگی زمانی به کار می رود که یک شی را گرفته و داخل یک محل جدید رها می کنید.

در HTML5 Drag  و Dropبخشی از این استاندارد است: هر عنصر می تواند Drag شود.

پشتیبانی مرورگر

اعداد داخل جدول زیر ورژن اولین مرورگری رانشان می دهد که به طور کامل از Drag  و Drop پشتیبانی می کند.

Drag and Drop

مثال Drag و Drop

مثال زیر یک مثال ساده کشیدن و رها کردن است:

Drag و Drop
 <!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
function allowDrop(ev) {
  ev.preventDefault();
}

function drag(ev) {
  ev.dataTransfer.setData("text", ev.target.id);
}

function drop(ev) {
  ev.preventDefault();
  var data = ev.dataTransfer.getData("text");
  ev.target.appendChild(document.getElementById(data));
}
</script>
</head>
<body>

<div id="div1" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)"></div>

<img id="drag1" src="https://www.w3schools.com/html/img_logo.gif" draggable="true"
ondragstart="drag(event)" width="336" height="69">

</body>
</html> 
مشاهده مثال

شاید پیچیده بنظر برسد اما این امکان را به شما خواهد داد که تمام بخش های رویداد drag  و drop را انجام دهید.

ایجاد عنصری با قابلیت drag

اول از همه: برای ایجاد یک عنصر  قابل drag، ویژگی draggable را به true تنظیم کنید:

ondragstart and setData()

سپس، مشخص کنید زمانی که عنصر drag شد چه اتفاقی بیافتد.

در مثال بالا، صفت ondragstart  تابعی را فراخوانی می کند،(رویداد) drag ، که مشخص می کند کدام داده drag می شوند.

متد dataTransfer.setData() نوع داده و مقدار داده ی drag شده  را تنظیم می کند.

function drag(ev) {
ev.dataTransfer.setData("text", ev.target.id);
}

در این مورد، نوع داده text است و مقدار آن آی دی  عنصر draggable ("drag1") است.

ondragover

رویداد ondragover مشخص می کند که کدام داده می تواند حذف شود

به طور پیش فرض، داده ها / عناصر را نمی توان در عناصر دیگر حذف کرد. برای اجازه دادن ، ما باید از رفتار پیش فرض عنصر جلوگیری کنیم.

این کار با فراخوانی روش event.preventDefault () برای رویداد indragover انجام می شود:

event.preventDefault()

ondrop

هنگامی که داده های کششی کاهش می یابد، یک رویداد رها رخ می دهد.

در مثال بالا، attribute atdrop یک تابع را فراخوانی می کند (رویداد):

function drop(ev) {
ev.preventDefault();
var data = ev.dataTransfer.getData("text");
ev.target.appendChild(document.getElementById(data));
}

• Call preventDefault () برای جلوگیری از بارگیری پیش فرض مرورگر داده ها

• داده های drag شده را با روش dataTransfer.getData () دریافت کنید. این روش هر نوع اطلاعاتی را که در روش setData ()  وجود دارد برای همان نوع تنظیم شده را باز میگرداند

• اطلاعات drag شده، شناسه عنصر کش شده است "drag1"))

• عنصر drag را به عنصر drop اضافه کنید

مثالهای بیشتر

تصویر را به جلو و عقب بکشید
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<style>
#div1, #div2 {
  float: left;
  width: 100px;
  height: 35px;
  margin: 10px;
  padding: 10px;
  border: 1px solid black;
}
</style>
<script>
function allowDrop(ev) {
  ev.preventDefault();
}

function drag(ev) {
  ev.dataTransfer.setData("text", ev.target.id);
}

function drop(ev) {
  ev.preventDefault();
  var data = ev.dataTransfer.getData("text");
  ev.target.appendChild(document.getElementById(data));
}
</script>
</head>
<body>

<div id="div1" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)">
 <img src="https://www.w3schools.com/html/img_w3slogo.gif" draggable="true" ondragstart="drag(event)" id="drag1" width="88" height="31">
</div>

<div id="div2" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)"></div>

</body>
</html>
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط