021-28423015
021-28423015

عناصر جدید HTML5

لیست زیر ، عناصر جدید در HTML5 و مورد استفاده آنها می باشند : 

 

عناصر جدید اسمی/ساختاری

تگ مورد استفاده
<article> تعریف یک مقاله یا عطف به مرجع در داخل سند
<aside> تعریف محتوایی در کنار محتوای اصلی صفحه 
<bdi> تعریف متنی با جهت متفاوت از متون دیگر صفحه
<details> تعریف توضیحات افزوده که کاربر بتواند مشاهده کند یا نمایش آن را حذف کند.
<dialog> تعریف یک باکس متن
<figcaption> تعریف یک عنوان برای یک عنصر  <figure>
<figure> تعریف محتوایی که در عنصر خود جایگذاری می شود مانند تصاویر ، دیاگرام ها ، کد ها و ...
<footer> تعریف یک پانویس برای سند یا یک بخش
<header> تعریف یک سرتیتر برای سند یا یک بخش
<main> تعریف محتوای اصلی یک سند
<mark> تعریف یک متن یا کلمه هایلایت شده
<menuitem>  تعریف یک آیتم برای یک منو یا لیست دستور که کاربر بتواند از طریق یک منوی پاپ آپ آن را فراخوانی کند
<meter> تعریف یک اندازه گیری عددی در یک محدوده مشخص (مانند : درجه)
<nav> تعریف لینک های ناوبری در سند
<progress> تعریف پروسه یک کار/وظیفه
<rp> تعریف محتوای مورد نیاز برای نمایش در مرورگرهایی که حاشیه نویسی روبی را پشتیبانی نمی کنند.
<rt> تعریف  توضیحات/تلفظ برای کاراکتر ها (برای تایپوگرافی آسیای شرقی)
<ruby> تعریف  حاشیه نویسی روبی برای کاراکتر ها (برای تایپوگرافی آسیای شرقی)
<section> تعریف یک بخش در سند
<summary> تعریف یک تیتر قابل مشاهده برای عنصر  <details>
<time> تعریف تاریخ/زمان
<wbr> تعریف یک سر سطر ممکن

 

عناصر جدید فرم 

تگ مورد استفاده
<datalist> تعریف گزینه های از پیش تعیین شده برای کنترل های ورودی
<keygen> تعریف یک فیلد تولیدکننده جفت کلید (برای فرم ها)
<output> تعریف نتیجه یک محاسبه

 

انواع جدید ورودی ها

انواع جدید ورودی ها صفات جدید ورودی ها
 • color
 • date
 • datetime
 • datetime-local
 • email
 • month
 • number
 • range
 • search
 • tel
 • time
 • url
 • week
 • autocomplete
 • autofocus
 • form
 • formaction
 • formenctype
 • formmethod
 • formnovalidate
 • formtarget
 • height and width
 • list
 • min and max
 • multiple
 • pattern (regexp)
 • placeholder
 • required
 • step

 

 

ترکیب جدید صفات در HTML5

 HTML5 به 4 روش متفاوتی ترکیب صفات را ارائه می دهد.

مثال زیر ترکیب های متفاوت استفاده شده در تگ <input> را نمایش می دهد :

 

نوع روش مثال
Empty <input type="text" value="John" disabled>
Unquoted <input type="text" value=John>
Double-quoted <"input type="text" value="John Doe>
Single-quoted <'input type="text" value='John Doe>

در HTML5 هر 4 روش ممکن است استفاده شود. البته بستگی به این دارد که بخواهیم چه چیزهایی به صفت اضافه کنیم.

 

 

گرافیک های HTML5

تگ توضیحات
<canvas> Draw graphics, on the fly, via scripting (usually JavaScript)
<svg> Draw scalable vector graphics

 

عناصر جدید رسانه در HTML5

تگ توضیحات
<audio> Defines sound content
<embed> Defines containers for external applications (like plug-ins)
<source> Defines sources for <video> and <audio>
<track> Defines tracks for <video> and <audio>
<video> Defines video or movie content

نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط