021-28423015
021-28423015

URL در HTML

URL نام دیگر وب آدرس می باشد. URL می تواند از كلمات ( webmehraz.com ) یا IP آدرس ( 144.76.74.98
 ) تشكیل شده باشد. اكثرا افراد نام آدرس را وارد می كنند زیرا بخاطر سپاری نام از اعداد راحت تر است.

مرورگر ها صفحات را با استفاده از URL از سرور درخواست می كنند. یك URL برای آدرس دهی به یك سند یا داده ای دیگر بر روی وب ،استفاده می شود.

یك آدرس وب مانند http://tuts.webmehraz.com/Tutorials/1 از قانون تركیبی زیر تبعیت می كند :

scheme://prefix.domain:port/path/filename

تشریح تركیب :

scheme - نوع سرویس اینترنت را مشخص می كند ( متداول ترین آنها http یا https است)
prefix - پیشوند نام دامنه را مشخص می كند (www پیشوند پیش فرض برای http است)
domain - نام دامنه اینترنتی را مشخص می كند ( مانند webmehraz.com)
port - عدد پورت فضای میزبانی را مشخص می كند ( برای http عدد 80 است)
path - یك مسیر در سرور را مشخص می كند ( اگر فراموش شود : مسیر پایه وب سایت انتخاب می شود)
filename - نام سند یا منبع را مشخص می كند


طرح های ( Scheme) متداول URL

جدول زیر برخی از متداول ترین طرح های URL را نشان می دهد :
Scheme مخفف شده برای
مورد استفاده برای
http HyperText Transfer Protocol صفحات وب معمول
https Secure HyperText Transfer Protocol صفحات وب ایمن
ftp File Transfer Protocol دانلود و آپلود فایل
file   فایلی بر روی کامپیوتر


رمزگذاری URL

URL ها فقط می توانند بر روی مجموعه كاراكتر های ASCII تنظیم شوند. اگر URL دارای كاراكتری خارج از این مجموعه باشد باید كاراكتر خارج از محدوده تبدیل شود و به فرمتی كه قابل ارسال باشد تغییر كند.
رمزگذاری URL كاراكتر های خارج از ASCII را با یك % پیروی كننده از یك عبارت هگزادسیمال جایگزین می كند. URL نمی تواند شامل فاصله بین حروف و كلمات باشد و معمولا رمزگذاری URL ،‌ فواصل را با یك + یا %20 جایگزین می كند.

مثال هایی از رمزگذاری ASCII
مرورگر شما ورودی ها را طبق مجموعه كاراكتر موجود در صفحه شما رمزگذاری خواهد كرد.
مجموعه كاراكتر پیش فرض در HTML5 مجموعه UTF-8 می باشد.

کاراکتر Windows-1252 UTF-8
%80 %E2%82%AC
£ %A3 %C2%A3
© %A9 %C2%A9
® %AE %C2%AE
À %C0 %C3%80
Á %C1 %C3%81
 %C2 %C3%82
à %C3 %C3%83
Ä %C4 %C3%84
Å %C5 %C3%85

 

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط