021-28423015
021-28423015

بلوک های HTML

هر عنصر HTML بسته به نوع آن یک مقدار پیش فرض برای نمایش دارد. مقدار پیش فرض برای اکثر عناصر اینلاین یا بلوک است.

 

عناصر سطح بلوک

یک عنصر سطح بلوک (block-level) از یک خط شروع می شوند و در تمام عرض در دسترس ادامه می یابند. (تا زمانی که به نهایت مشخصی نرسند تایپ شده و ادامه دارند)

عنصر <div> یک عنصر سطح بلوک است.

مثال هایی از عناصر سطح بلوک :

<div>
<h1> - <h6>
<p>
<form>

عناصر اینلاین (درون خطی)

عناصر درون خطی به طور معمول بدون نیاز به شروع یک خط جدید نمایش داده می شوند.

این یک عنصر اینلاین <span> در داخل یک پاراگراف است.

مثال هایی از عناصر اینلاین :

<span>
<a>
<img>


عنصر <div>

عنصر <div> معمولا به عنوان ظرفی برای قرار دادن سایر عناصر HTML استفاده می شود. عنصر <div> نیازی به صفات ندارد ، اما صفات style و class معمولا استفاده می شود.
وقتی عنصر <div> به همراه CSS استفاده می شود ، استایل های مربوط به محتوا می تواند درون بلوک <div> قرار گیرد.

مثال :
div
<div style="background-color:black;color:white;padding:20px;direction:rtl;">
  <h2>لندن</h2>
  <p>لندن پایتخت انگلستان و پر جمعیت ترین شهر این کشور است و دارای منطقه شهری با بیش از 13 میلیون از جمعیت می باشد</p>
 </div> 
مشاهده مثال



عنصر <span>

عنصر <span> معمولا به عنوان ظرفی برای قرار دادن مقداری متن مورد استفاده قرار می گیرد. عنصر <span> نیازی به صفات ندارد ، اما صفات style و class معمولا استفاده می شود.
,وقتی <span> با CSS استفاده شود ، میتواند حاوی استایل های قسمتی از متن باشد.

مثال :

span
<h1 dir="rtl"> تیتر <span style="color:red">مهم</span> من</h1>
مشاهده مثال

 

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط