021-28423015
021-28423015

کد های برنامه نویسی در HTML

کد های برنامه نویسی
<code>
var x = 5;
var y = 6;
document.getElementById("demo").innerHTML = x + y;
</code>
مشاهده مثال

فرمت دهی كدهای برنامه نویسی در HTML

در HTML معمولا اندازه حروف و فواصل به صورت متنوعی نمایش داده می شوند. اما انتظار ما برای نمایش كدهای كامپیوتری چیز دیگری است.  عناصر <kbd> ، <samp> و <code> در قالبی ثابت از اندازه و فواصل حروف نمایش داده می شوند.
عنصر <kbd> ورودی كیبورد را تعریف می كند.
مثال:

ورودی کیبورد
<p><kbd>File | Open...</kbd></p>
مشاهده مثال

عنصر <samp> نمونه ای از خروجی یك برنامه كامپیوتری را تعریف می كند.
مثال :

نمونه خروجی برنامه
<samp>
demo.example.com login: Apr 12 09:10:17
Linux 2.6.10-grsec+gg3+e+fhs6b+nfs+gr0501+++p3+c4a+gr2b-reslog-v6.189
</samp>
مشاهده مثال

عنصر <code> برای كدهای كامپیوتری در HTML

از این عنصر برای تعریف قسمتی از كدهای كامپیوتری استفاده می شود.
مثال :

کد های برنامه نویسی
<code>
var x = 5;
var y = 6;
document.getElementById("demo").innerHTML = x + y;
</code>
مشاهده مثال

نكته !  عنصر <code> فاصله و سطر فاصله اضافی را نمایش نمی دهد.
برای حل این قضیه باید كل عنصر <code>را در داخل تگ <pre> قرار دهید.

مثال :

حل مشکل فاصله ها
<pre>
<code>
var x = 5;
var y = 6;
document.getElementById("demo").innerHTML = x + y;
</code>
</pre>
مشاهده مثال

<var> برای متغیر ها در HTML

از این عنصر برای تعریف متغیر ها در اسناد HTML استفاده می شود. این متغیر ها می تواند برای نمایش یك فرمول ریاضی باشد یا محتوای برنامه نویسی.
مثال :

متغیر ها
<p dir="rtl">فرمول نسبیت انیشتین : <var>E</var> = <var>m</var><var>c</var><sup>2</sup></p>
مشاهده مثال


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط