021-28423015
021-28423015

پاراگراف در HTML

عنصر <p> در HTML پاراگراف را تعيين مي كند.

مثال :

پاراگراف
 <p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p> 
مشاهده مثال

نكته ! مرورگرها بطور خودكار ،‌مقداري فضاي خالي (margin) به قبل و بعد پاراگراف اضافه مي كنند.

نمايش HTML

نمي توان مطمئن بود كه HTML نوشته شده چگونه نمايش داده خواهد شد. صفحه هاي بزرگ و كوچك يا مرورگر تغيير اندازه داده شده ممكن است نتيجه متفاوتي دهند. در HTML نمي توان با اضافه كردن فاصله يا سطر خالي ،‌خروجي را تغيير داد. مرورگر هر فاصله يا سطر خالي اضافي را هنگام نمايش ،‌حذف خواهد كرد :

مثال :

نمایش html
 <p>
This paragraph
contains a lot of lines
in the source code,
but the browser
ignores it.
</p>

<p>
This paragraph
contains     a lot of spaces
in the source     code,
but the    browser
ignores it.
</p> 
مشاهده مثال

تگ پايان را فراموش نكنيد
حتي اگر تگ پايان را فراموش كنيد ،‌ بسياري از مرورگر ها سند را به درستي نمايش خواهند داد :

مثال :

تگ پایانی
<p>This is a paragraph.
<p>This is another paragraph. 
مشاهده مثال

مثال بالا در بسياري از مرورگر ها درست كار خواهد كرد. اما فقط به اين نكته اتكا نكنيد.
نكته !‌ ننوشتن تگ پايان مي تواند موجب ايجاد نتايج يا خطاهاي غير منتظره شود.

سطر فاصله در HTML

عنصر <br> يك سطر فاصله را تعيين مي كند. براي ايجاد يك سطر جديد بدون اينكه پاراگراف جديدي شروع كنيم ،‌از اين تگ استفاده مي كنيم :‌
 

خط جداکننده
 <p>This is<br>a paragraph<br>with line breaks.</p> 
مشاهده مثال

تگ <br> يك تگ تهي است ،پس تگ پايان ندارد.

مشكل اشعار

مصراع هاي شعر زير كلا و بطور متوالي در يك سطر نمايش داده خواهد شد :

مشکل شعر
 <p>
 My Bonnie lies over the ocean.

 My Bonnie lies over the sea.

 My Bonnie lies over the ocean.

 Oh, bring back my Bonnie to me.
</p> 
مشاهده مثال

عنصر <pre> در HTML

اين عنصر يك متن تنظيم نشده تعيين مي كند. متن داخل عنصر <pre> در فونتي با عرض ثابت نمايش داده مي شود (معمولا فونت "courier" ) و فاصله و سطر خالي هاي ايجاد شده صرفا توسط كليد اينتر را نيز نگه مي دارد.

مثال :

تگ pre
 <pre>
 My Bonnie lies over the ocean.

 My Bonnie lies over the sea.

 My Bonnie lies over the ocean.

 Oh, bring back my Bonnie to me.
</pre> 
مشاهده مثال


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط