021-28423015
021-28423015

عناصر HTML

یک عنصر HTML معمولا شامل یک تگ آغاز و یک تگ پایان می باشد که ما بین آنها محتوا قرار می گیرد.

<tagname> محتوا اینجا قرار می گیرد <tagname/>

عنصر HTML خود یک تگ آغاز و پایان دارد و محتوای سند ، همه چیزی است که بین این دو قرار می گیرد.

تگ شروع
محتوای تگ
تگ پایان
<p>
اولین پاراگراف من
</p>
<h1>
اولین عنوان من
</h1>
<br>
 
نکته! برخی عناصر HTML خالی هستند (هیچ محتوایی ندارند ) و تگ پایان نیز ندارند. مانند تگ <br/> که با استفاده از آن یک سطر فاصله ایجاد می شود.

عناصر تو در تو HTML

در HTML عناصر می توانند تو در تو باشند (یک عنصر محتوی عنصر دیگر). تمام عناصر HTML شامل عناصر تو در تو می شوند.
مثال زیر حاوی 4 عنصر HTML می باشد :

عناصر
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>اولین تیتر من</h1>
<p>اولین پاراگراف من</p>

</body>
</html> 
مشاهده مثال

تشریح مثال :

عنصر <html> کل سند را تعریف می کند و دارای یک تگ آغاز <html> و یک تگ پایان </html> می باشد. محتوای این عنصر ، عنصری دیگر است (عنصر <body>)

عنصر HTML
<html>
<body>

<h1>اولین تیتر من</h1>
<p>اولین پاراگراف من</p>

</body>
</html> 
مشاهده مثال

عنصر <body> بدنه سند را تعریف می کند و دارای تگ های آغاز و پایان می باشد ( <body> , </body> ) . همچنین محتوای این عنصر نیز عناصر دیگری هستند ( <h1> , <p> )

عنصر body
<body>

<h1>اولین تیتر من</h1>
<p>اولین پاراگراف من</p>

</body>
مشاهده مثال

عنصر <h1> تیتر سند را معرفی می کند و دارای تگ های آغاز و پایان می باشد ( <h1> , </h1> ). همچنین محتوای این عنصر عبارت "اولین تیتر من" می باشد.
عنصر h1
<h1>اولین تیتر من</h1>
مشاهده مثال

همچنین عنصر <p> پاراگرافی برای سند تعریف می کند که دارای تگ های آغاز و پایان است ( <p> , </p> ) و محتوای آن عبارت "اولین پاراگراف من" می باشد.
عنصر p
<p>اولین پاراگراف من</p>
مشاهده مثال

نکته! هیچوقت تگ پایان را فراموش نکنید
برخی از عناصر HTML حتی بدون نوشتن تگ پایان نیز درست کار میکنند
مثال :

اگر تگ پایان نوشته نشود
<html>
<body>

<p>این یک پاراگراف است
<p>این یک پاراگراف است

</body>
</html> 
مشاهده مثال
 

مثال بالا در همه مرورگر ها درست نمایش داده خواهد شد ، زیرا تگ پایان به صورت اختیاری در نظر گرفته شده است. اما در برخی عناصر نبود تگ پایان باعث عدم نمایش صحیح سند خواهد شد.
پس هیچوقت بر این اساس تکیه نکنید که تگ پایان اختیاری است ، چون اگر تگ پایان را فراموش کنید ممکن است نتایج غیر قابل انتظار و/یا خطاهایی در اجرای سند ایجاد شود.

عناصر تهی HTML

به عناصر بدون محتوا در زبان HTML ، عناصر تهی  گفته می شود. تگ <br/> یک تگ تهی است و تگ پایان ندارد.  این تگ یک سطر فاصله ایجاد می کند (به عبارتی با استفاده از آن یک سطر ما بین دو عنصر قبل و بعد آن ایجاد می شود). عناصر خالی را می توانیم در همان تگ آغاز ببندیم. مانند : <br/>
در HTML5 نیازی به بستن تگ های تهی نیست ، اما اگر می خواهید یک اعتبارسنجی دقیق و سخت گیرانه داشته باشید یا می خواهید برای تجزیه کننده های XML سند خود را خواناتر کنید ، باید تمام عناصر HTML را به درستی ببندید.
از حروف کوچک استفاده کنید
تگ های HTML به بزرگی و کوچکی حروف حساس نیستند : <p> همان <p> است. همچنین استانداردهای HTML5 نیازی به حروف کوچک ندارند ، اما کنسرسیوم جهانی وب (W3C) در HTML حروف کوچک را پیشنهاد می کند و در اسناد محض مانند XHTML تگ های با حروف کوچک را درخواست می کند.
در وب مهراز ما همیشه از تگ های با حروف کوچک استفاده می کنیم.


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط