021-28423015
021-28423015

ساخت Google Map سیاه و سفید

ساخت Google Map سیاه و سفید

 

 

یاد بگیرید چگونه یک فیلتر سیاه و سفید را به Google Maps اضافه کنید.

ویژگی filter برای تبدیل به سیاه و سفید کاربرد دارد.

ساخت Google Map سیاه و سفید
 <!-- Style the map -->
<style>
#map {
 width: 100%;
 height: 400px;
 -webkit-filter: grayscale(100%); /* Safari 6.0 - 9.0 */
 filter: grayscale(100%);
}
</style>

<!-- Display the map -->
<div id="map"></div>

<!-- Google Maps Script -->
<script>
function myMap() {
  var mapCanvas = document.getElementById("map");
  var mapOptions = {
    center: new google.maps.LatLng(51.5, -0.2),
    zoom: 10
  };
  var map = new google.maps.Map(mapCanvas, mapOptions);
}
</script>

<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_KEY&callback=myMap"></script> 
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط