021-28423015
021-28423015

Collapse در Bootstrap ورژن 4

Collapse ساده

در  Collapsibles هنگامی که شما می خواهید مقدار زیادی از مطالب را مخفی کنید مفید هستند

Collapse ساده
 <button data-toggle="collapse" data-target="#demo">Collapsible</button>

<div id="demo" class="collapse">
Lorem ipsum dolor text....
</div> 
مشاهده مثال

مثال توضیح داده شده

کلاس collapse یک عنصر collapsible  یک <div> در مثال ما) را نشان می دهد. این محتوا است که با کلیک یک دکمه نمایش داده می شود یا پنهان می شود.

برای کنترل (نشان دادن / پنهان کردن) محتوای قابل انعطاف، ویژگی data-toggle="collapse"  را به عنصر <a> یا <button> اضافه کنید. سپس attribute data-target = "# id"  را برای اتصال دکمه با محتوای قابل انعطاف (<div id = "demo">) اضافه کنید.

توجه: برای <a> عناصر، می توانید از ویژگی href به جای مشخصه data-target استفاده کنید:

Collapse پیش فرض
 <a href="#demo" data-toggle="collapse">Collapsible</a>

<div id="demo" class="collapse">
Lorem ipsum dolor text....
</div> 
مشاهده مثال

به طور پیش فرض، محتوای قابل پنهان است. با این حال، می توانید کلاس.show را برای نمایش محتوا به طور پیش فرض اضافه کنید:

Accordion

مثال زیر یک آکوردئون ساده با گسترش جزئیات کارت نشان می دهد

توجه: از ویژگی data-parent استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که تمام عناصر قابل انعطاف تحت والد مشخص شده هنگامی که یکی از آیتم های قابل انعطاف نشان داده شده دیگری بسته شود.

Collapse مخفی
 <div id="demo" class="collapse show">
Lorem ipsum dolor text....
</div> 
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط