021-28423015
021-28423015

لیست گروهی در Bootstrap ورژن 4

لیست گروه های پایه

اساسی ترین لیست گروه یک لیست با موارد لیست است:

 • First item
 • Second item
 • Third item

برای ایجاد یک گروه لیست اولیه، از یک عنصر <ul> با کلاس لیست گروهی و <li> عناصر با کلاس classlist-group-item استفاده کنید.

لیست گروه های پایه
 <ul class="list-group">
 <li class="list-group-item">First item</li>
 <li class="list-group-item">Second item</li>
 <li class="list-group-item">Third item</li>
</ul> 
مشاهده مثال

وضعیت فعال

 • Active item
 • Second item
 • Third item

استفاده از کلاس .active برای نمایش آیتم فعلی:

وضعیت فعال
 <ul class="list-group">
 <li class="list-group-item active">Active item</li>
 <li class="list-group-item">Second item</li>
 <li class="list-group-item">Third item</li>
</ul> 
مشاهده مثال

وضعیت غیرفعال

 • Disabled item
 • Second item
 • Third item

برای غیرفعال کردن یک مورد، کلاس .disabled را اضافه کنید:

وضعیت غیرفعال
 <ul class="list-group">
 <li class="list-group-item disabled">Disabled item</li>
 <li class="list-group-item">Second item</li>
 <li class="list-group-item">Third item</li>
</ul> 
مشاهده مثال

لیست گروه با لینک

برای ایجاد یک گروه لیست با لینک ، از <div> به جای <ul> و <a> به جای <li> استفاده کنید. اگر میخواهید یک رنگ پس زمینه خاکستری در شناور داشته باشید، همچنین کلاس classlist-group-item-action را اضافه کنید:

لیست گروه با لینک
 <div class="list-group">
 <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">First item</a>
 <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Second item</a>
 <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Third item</a>
</div> 
مشاهده مثال

کلاسهای متنی

کلاس های متنی را می توان برای رنگ کردن آیتم های لیست استفاده کرد:

 • Success item
 • Secondary item
 • Info item
 • Warning item
 • Danger item
 • Primary item
 • Dark item
 • Light item

کلاس ها برای رنگ آمیزی آیتم های لیست عبارتند از: .list-group-item-success, list-group-item-secondary, list-group-item-info, list-group-item-warning, .list-group-item-danger, list-group-item-dark and list-group-item-light,:

کلاسهای متنی
 <ul class="list-group">
 <li class="list-group-item list-group-item-success">Success item</li>
 <li class="list-group-item list-group-item-secondary">Secondary item</li>
 <li class="list-group-item list-group-item-info">Info item</li>
 <li class="list-group-item list-group-item-warning">Warning item</li>
 <li class="list-group-item list-group-item-danger">Danger item</li>
 <li class="list-group-item list-group-item-primary">Primary item</li>
 <li class="list-group-item list-group-item-dark">Dark item</li>
 <li class="list-group-item list-group-item-light">Light item</li>
</ul> 
مشاهده مثال

لینک با کلاسهای متنی

لینک با کلاسهای متنی
 <div class="list-group">
 <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Action item</a>
 <a href="#" class="list-group-item list-group-item-success">Success item</a>
 <a href="#" class="list-group-item list-group-item-secondary">Secondary item</a>
 <a href="#" class="list-group-item list-group-item-info">Info item</a>
 <a href="#" class="list-group-item list-group-item-warning">Warning item</a>
 <a href="#" class="list-group-item list-group-item-danger">Danger item</a>
 <a href="#" class="list-group-item list-group-item-primary">Primary item</a>
 <a href="#" class="list-group-item list-group-item-dark">Dark item</a>
 <a href="#" class="list-group-item list-group-item-light">Light item</a>
</div> 
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط