021-28423015
021-28423015

نشان در Bootstrap ورژن 4

نشان ها برای اضافه کردن اطلاعات اضافی به هر محتوایی استفاده می شوند. با استفاده از کلاس .badge با یک کلاس متنی (مانند .badge-secondary) در عناصر <span> برای ایجاد نشان های مستطیلی کاربرد دارد توجه داشته باشید که مقیاس نشان ها برای مطابقت با اندازه عنصر والدین  مهم است.

نشان در Bootstrap
<h1>Example heading <span class="badge badge-secondary">New</span></h1>
<h2>Example heading <span class="badge badge-secondary">New</span></h2>
<h3>Example heading <span class="badge badge-secondary">New</span></h3>
<h4>Example heading <span class="badge badge-secondary">New</span></h4>
<h5>Example heading <span class="badge badge-secondary">New</span></h5>
<h6>Example heading <span class="badge badge-secondary">New</span></h6> 
مشاهده مثال

نشان متنی

Primary Secondary Success Danger Warning Info Light Dark

برای تغییر رنگ یک نشان از هر یک از کلاسهای متنی (.badge-*)  استفاده کنید:

نشان متنی
<span class="badge badge-primary">Primary</span>
<span class="badge badge-secondary">Secondary</span>
<span class="badge badge-success">Success</span>
<span class="badge badge-danger">Danger</span>
<span class="badge badge-warning">Warning</span>
<span class="badge badge-info">Info</span>
<span class="badge badge-light">Light</span>
<span class="badge badge-dark">Dark</span>
مشاهده مثال

نشان دورگرد

Primary Secondary Success Danger Warning Info Light Dark

نشان دورگرد
<span class="badge badge-pill badge-default">Default</span>
<span class="badge badge-pill badge-primary">Primary</span>
<span class="badge badge-pill badge-success">Succeess</span>
<span class="badge badge-pill badge-info">Info</span>
<span class="badge badge-pill badge-warning">Warning</span>
<span class="badge badge-pill badge-danger">Danger</span>
مشاهده مثال

نشان  در عنصر

یک مثال از استفاده از نشان در داخل یک دکمه

Messages 4

نشان در عنصر
<button type="button" class="btn btn-primary">
  Messages <span class="badge badge-light">4</span>
</button>
مشاهده مثال


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط