021-28423015
021-28423015

جدول ها در AngularJS

با استفاده از دستور ng-repeat براحتی می توانید جدول تولید کنید و این دستور کاملا می تواند از جدول ها پیتیبانی کند.

نمایش داده ها در جدول

نمایش جدول ها در AngularJS  بسیار راحت است :

مثال جدول ها در AngularJS
<div ng-app="myApp" ng-controller="customersCtrl">

<table>
 <tr ng-repeat="x in names">
  <td>{{ x.Name }}</td>
  <td>{{ x.Country }}</td>
 </tr>
</table>

</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('customersCtrl', function($scope, $http) {
  $http.get("customers.php")
  .then(function (response) {$scope.names = response.data.records;});
});
</script> 
مشاهده مثال

مشاهده با استایل های css

برای زیبایی ظاهری استفاده می کنیم می توانیم به صفحه css اضافه کنیم :

مثال جدول ها در AngularJS
<style>
table, th , td {
 border: 1px solid grey;
 border-collapse: collapse;
 padding: 5px;
}
table tr:nth-child(odd) {
 background-color: #f1f1f1;
}
table tr:nth-child(even) {
 background-color: #ffffff;
}
</style> 
مشاهده مثال

مشاهده با فیلترمرتب سازی

برای مرتب سازی جدول از فیلتر orderby استفاده می کنیم :

مثال جدول ها در AngularJS
<table>
 <tr ng-repeat="x in names | orderBy : 'Country'">
  <td>{{ x.Name }}</td>
  <td>{{ x.Country }}</td>
 </tr>
</table> 
مشاهده مثال

مشاهده با فیلتر حروف بزرگ

برای مشاهده بصورت حروف بزرگ از فیلتر uppercase استفاده می کنیم :

مثال جدول ها در AngularJS
<table>
 <tr ng-repeat="x in names">
  <td>{{ x.Name }}</td>
  <td>{{ x.Country | uppercase }}</td>
 </tr>
</table> 
مشاهده مثال

نمایش شماره ردیف جدول با استفاده از index$

مثال جدول ها در AngularJS
<table>
 <tr ng-repeat="x in names">
  <td>{{ $index + 1 }}</td>
  <td>{{ x.Name }}</td>
  <td>{{ x.Country }}</td>
 </tr>
</table> 
مشاهده مثال

استفاده از $even$ و odd$

مثال جدول ها در AngularJS
<table>
<tr ng-repeat="x in names">
<td ng-if="$odd" style="background-color:#f1f1f1">{{ x.Name }}</td>
<td ng-if="$even">{{ x.Name }}</td>
<td ng-if="$odd" style="background-color:#f1f1f1">{{ x.Country }}</td>
<td ng-if="$even">{{ x.Country }}</td>
</tr>
</table> 
مشاهده مثال


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط