021-28423015
021-28423015

فیلتر ها در AngularJS

فیلتر های در AngularJS برای یافتن جدا کردن و تفکیک و جستجو در داده ها اضافه می شوند.

فیلتر های AngularJS

AngularJS فیلتر های زیادی را برای برنامه نویسان فراهم می کند:

 • currency یک عدد را به صورت واحد پولی فرمت می کند.
 • date به فرمت تاریخ نمایش می دهد.
 • filter یه عنوان را از میان آرایه جدا می کند.
 • json یک شی را  بصورت رشته JSON نمایش می دهد .
 • limitTo محدود سازی آرایه / رشته و یا  عناصر / کاراکتر ها
 • lowercase نمایش یک رشته با حروف کوچک .
 • number عدد را بصورت رشته نمایش می دهد.
 • orderBy مرتب سازی بر اساس یک شرط.
 • uppercase نمایش یک رشته با حروف بزرگ.

اضافه کردن فیلتر ها به عبارت های AngularJS

فیلتر های با استفاده از کاراکتر  |   به عبارات AngularJS اضافه می شوند.

فیلتر  uppercase   رشته ها رو با فرمت حروف بزرگ نمایش می دهد.

مثال فیلتر ها در AngularJS
<div ng-app="myApp" ng-controller="personCtrl">

 <p>The name is {{ lastName | uppercase }}</p>

</div> 
مشاهده مثال

فیلتر  lowercase   رشته ها رو با فرمت حروف کوچک نمایش می دهد.

مثال فیلتر ها در AngularJS
<div ng-app="myApp" ng-controller="personCtrl">

  <p>The name is {{ lastName | lowercase }}</p>

</div> 
مشاهده مثال

اضافه کردن فیلتر به دستورات یا directive ها در AngularJS

فیلتر ها با استفاده از کاراکتر  |   به دایرکتیو هایی مثل ng-repeat  نیز اضافه می گردند.

فیلتر orderBy عناصر آرایه را مرتب می کند.

مثال فیلتر ها در AngularJS
<div ng-app="myApp" ng-controller="namesCtrl">

<ul>
 <li ng-repeat="x in names | orderBy:'country'">
  {{ x.name + ', ' + x.country }}
 </li>
</ul>

</div> 
مشاهده مثال

فیلتر واحد پول در AngularJS

currency اعداد را بصورت واحد پول فیلتر می کند.

مثال فیلتر ها در AngularJS
<div ng-app="myApp" ng-controller="costCtrl">

 <h1>Price: {{ price | currency }}</h1>

</div> 
مشاهده مثال

فیلتر filter در AngularJS

فیلتر filter زیر مجموعه ای از آرایه را انتخاب میکند.

فیلتر filter فقط در آرایه ها مورد استفاده قرار می گیرد ، و عناصر متناظر با قیلتر را بی می گرداند.

مثال فیلتر ها در AngularJS
<div ng-app="myApp" ng-controller="namesCtrl">

<ul>
 <li ng-repeat="x in names | filter : 'i'">
  {{ x }}
 </li>
</ul>

</div> 
مشاهده مثال

فیلتر عناصر آرایه بر اساس ورودی input کاربر

با مقدار دهی ng-model  بر روی یک textbox َمی توان فیلتر را روی ورودی کاربر انجام داد.

 • x.name

مثال فیلتر ها در AngularJS
 <div ng-app="myApp" ng-controller="namesCtrl">

<p><input type="text" ng-model="test"></p>

<ul>
 <li ng-repeat="x in names | filter : test">
  {{ x }}
 </li>
</ul>

</div>
مشاهده مثال

با اضافه کردن دستور ng-click در هدر جدول ما میتوانیم مرتب سازی آرایه ها را تغییر بدهیم.

مثال فیلتر ها در AngularJS
 <div ng-app="myApp" ng-controller="namesCtrl">

<table border="1" width="100%">
 <tr>
  <th ng-click="orderByMe('name')">Name</th>
  <th ng-click="orderByMe('country')">Country</th>
 </tr>
 <tr ng-repeat="x in names | orderBy:myOrderBy">
  <td>{{x.name}}</td>
  <td>{{x.country}}</td>
 </tr>
</table>

</div>

<script>
angular.module('myApp', []).controller('namesCtrl', function($scope) {
 $scope.names = [
  {name:'Jani',country:'Norway'},
  {name:'Carl',country:'Sweden'},
  {name:'Margareth',country:'England'},
  {name:'Hege',country:'Norway'},
  {name:'Joe',country:'Denmark'},
  {name:'Gustav',country:'Sweden'},
  {name:'Birgit',country:'Denmark'},
  {name:'Mary',country:'England'},
  {name:'Kai',country:'Norway'}
 ];
 $scope.orderByMe = function(x) {
  $scope.myOrderBy = x;
 }
});
</script> 
مشاهده مثال

فیلتر های سفارشی

شما می توانید فیلتر های مخصوص خود را با نوشتن متد های جدید در ماژول خود ثبت کنید.

مثال فیلتر ها در AngularJS
<ul ng-app="myApp" ng-controller="namesCtrl">
  <li ng-repeat="x in names">
    {{x | myFormat}}
  </li>
</ul>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.filter('myFormat', function() {
  return function(x) {
    var i, c, txt = "";
    for (i = 0; i < x.length; i++) {
      c = x[i];
      if (i % 2 == 0) {
        c = c.toUpperCase();
      }
      txt += c;
    }
    return txt;
  };
});
app.controller('namesCtrl', function($scope) {
  $scope.names = ['Jani', 'Carl', 'Margareth', 'Hege', 'Joe', 'Gustav', 'Birgit', 'Mary', 'Kai'];
});
</script>
مشاهده مثال

فیلتر myFormat هر کاراکترهای دیگر را با حروف بزرگ نمایش می دهد.

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط