021-28423015
021-28423015

مقادیر داده ای در AngularJS

در برنامه AngularJS هماهنگی بین Model و View وجود دارد و بطور همزمان کار میکنند.

مدل داده ای

معمولا برنامه های AngularJS یک مدل داده ای دارند و این مدل داده ای مجموعه هایی از داده های در دسترس برای برنامه می باشد.

var app = angular.module('myApp', []); app.controller('myCtrl', function($scope) { $scope.firstname = "John"; $scope.lastname = "Doe"; });

View کد های HTML در AngularJS

نمایش برنامه AngularJS توسط HTML صورت می گیرد که View نام دارد.

View به مدل داده ای دسترسی داردو چندین راه نمایش داده ها در View وجود دارد.

شما می توانید از دستور  ng-bind برای نمایش داده ها در صفحات HTML استفاده کنید.

مقادیر داده ای در AngularJS
 <p ng-bind="firstname"></p> 
مشاهده مثال

همچنین شما می توانید  از دابل براکت  {{    }} برای نمایش محتوای مدل استفاده کنید.

مقادیر داده ای در AngularJS
 <p>First name: {{firstname}}</p> 
مشاهده مثال

و یا اینکه شما می توانید از دستور ng-model برای چسباندن کنترل های HTML به View استفاده کنید.

دستور العمل ng-model

از دستور ng-model برای مقدار دهی کنترل های HTML  استفاده می شود.

مقادیر داده ای در AngularJS
 <input ng-model="firstname"> 
مشاهده مثال

دستور یک رابطه دو طرفه بین model و view فراهم می آورد.

مقدار دهی دو طرفه

مقداری دهی داده ها در AngularJS بین مدل و view بصورت همزمان کار می کند.

زمانی که داده ها در مدل تغییر کنند ، در view هم بصورت خودکار تغییر می کنند و همچین داده ها وقتی در view تغییر میکنند ، در مدل بلافاصله بروزرسانی می شوند.

این اتفاق بصورت آنی و اتوماتیک انجام می شود ، بطوریکه در همه زمان ها مدل و view بصورت بروزرسانی شده هستند.

مقادیر داده ای در AngularJS
<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
  Name: <input ng-model="firstname">
  <h1>{{firstname}}</h1>
</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('myCtrl', function($scope) {
  $scope.firstname = "John";
  $scope.lastname = "Doe";
});
</script>
مشاهده مثال

کنترلر AngularJS

برنامه ها در AngularJS توسط کنترلر ها (controller)  کنترل می شوند.  در رابطه با کنترل ها در درس کنترلر ها بصورت کامل آشنا خواهید شد.

بدلیل هماهنگی آنی view و مدل ، کنترلر ها کاملا جدا از view هستند و بر روی مدل متمرکز هستند.پس بنابرین کنترلر ها هر تغییری روی مدل ایجاد کنند ، view نیز تاثیر می پذیرد.

مقادیر داده ای در AngularJS
<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
  <h1 ng-click="changeName()">{{firstname}}</h1>
</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('myCtrl', function($scope) {
  $scope.firstname = "John";
  $scope.changeName = function() {
    $scope.firstname = "Nelly";
  }
});
</script>
مشاهده مثال


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط